Nhiều chương trình sôi động trong ngày hội giáo dục TP HCM

Ngày hội được mở ra nhằm thực hiện nội dung “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đồng thời giới thiệu những thành tựu mà ngành giáo dục TP HCM đạt được trong thời gian qua, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Continue reading

Giáo dục xuyên quốc gia và cơ hội lấy bằng MBA vương Quốc Anh

Giáo dục xuyên quốc gia (TNE) của vương quốc Anh đã tạo điều kiện cho hơn 500.000 sinh viên quốc tế (thống kê năm 2012) học để lấy bằng của các trường phổ thông, đại học vương quốc Anh cấp mà không cần đến vương quốc Anh. Người học khi tham dự chương trình này vẫn đạt mục tiêu nhận bằng của vương quốc Anh, không phải xa gia đình, bạn bè mà còn tiết kiệm nhiều chi phí. Continue reading